ugovori i ostali pravni dokumenti – uobičajena i trgovačka korespondencija – tehnička dokumentacija (rukovanja, uputstva, priručnici) – reklamni i propagandni tekstovi (prospekti, katalozi, plakati itd.) – stručni tekstovi društvenih znanosti – beletristika
 Kvalifikace Kvalifikace
chorvatstina.com
Preporuke