smlouvy a jiné právní dokumenty – běžná a obchodní korespondence – technická
dokumentace (manuály, návody, příručky) – reklamní a propagační texty (prospekty,
katalogy, letáky ad.) – odborné společenskovědní texty – beletrie

Jiří HRABAL

 • rodilý Čech, dvouleté pracovní působení v Chorvatsku
 • vzdělání:
  • Filozofická fakulta UP v Olomouci (obor: čeština-filozofie, Mgr.)
  • Filozofická fakulta v Zagrebu (chorvatský jazyk a kultura)
  • Filozofická fakulta UP v Olomouci (v doktorském studiu)
 • zaměstnání:
  • 2001-2004 Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci
  • 2004 - Katedra západoslovanských jazyků FF v Zagrebu
 • překladatelské zkušenosti: publikované překlady beletristických textů v časopisech Aluze (www.aluze.cz) a Texty (www.inext.cz/texty), překlad čtyř studií v publikaci Secese v Chorvatsku (Praha 2006), překlady řady právních, reklamních a odborných textů na zakázku jazykových agentur
 reference ceník
chorvatstina.com