smlouvy a jiné právní dokumenty – běžná a obchodní korespondence – technická
dokumentace (manuály, návody, příručky) – reklamní a propagační texty (prospekty,
katalogy, letáky ad.) – odborné společenskovědní texty – beletrie

Reference

 

 

 reference ceník
chorvatstina.com